Tráva, větve, sutě, odpady: +420 602 138 560

Odvoz odpadu

Cena za odvoz se skládá z pronájmu kontejneru na 24 hodin (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku a dopravy.
Kontejnery vozíme vozidly o nosnosti 5, 6 tun, s podvalem případně i 12 tun. Je možné, že pro větší objem budeme muset jet vícekrát. Pokud toho bude velká hromada, určitě zavolejte. Něco vymyslíme. Všechny ceny jsou v Kč bez DPH

Odvoz klestí

Čistíte pozemek a nevíte kam s nálety, chroštím? Prořezáváte stromy? Dřevního odpadu Vás zbavíme za zvýhodněnou cenu za Km. V případě odvozu klestí je cena pronájmu kontejneru 50 Kč/den od druhého pracovního dne od přistavení - vyplatí se nechat si přistavit kontejner v pátek a přes víkend jej naplnit.

Typ materiáluCena/tuna nebo úkon
Nebezpečný odpad900
manipulace rukou600
manipulační paušál - kontejner400
Kilometr s vlekem39
Kilometr35
Odvoz klestí (cena za km, klestí zlikvidujeme zdarma)33
pronájem kontejneru nad jeden den(cena za každý další den)100
Objemný odpad1200
Biologicky rozložitelný odpad200
Směsný stavební odpad (s izolací)1200
Lepenka1875
Zemina150
Sklo/okna2500
Dřevo625
Suť100
Střešní taška100
Cihla100
Beton200

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.
Komunální / směsný odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, polystyren, igelit, papír, lepenky, folie, obaly, kovy, sádrokarton, domovní odpad, atd.
Nesmí obsahovat suť, betony , zeminu a dále nebezpečné a chemické látky.