Tráva, větve, sutě, odpady: +420 602 138 560

TOHLE ANO
DŘEVO
CIHLY, PÁLENÉ TAŠKY
DŘEVO
ZEMINA
ASFALT - SILNIČNÍ OBRUS
KÁMEN
BETON
TOHLE NE
POLYSTYREN
HERAKLIT
ELEKTRONIKA
PLASTY, PAPÍR, SKLO, KOMUNÁLNÍ ODPAD
CHEMIE, OBALY OD BAREV
BATERIE
PNEUMATIKY
GUMA
AZBEST